De nieuwe wet pensioencommunicatie

De verplichtingen van de pensioenuitvoerders

De eerste verantwoordelijke partij in de nieuwe Wet Pensioencommunicatie zijn de Pensioenuitvoerders. Bekende uitvoerders zijn de bedrijfspensioenfondsen zoals het ABP, Zorg en Welzijn, Grafisch Pensioenfonds, Horeca en Catering etc. Daarnaast zijn er de pensioenverzekeraars en sinds enkele jaren ook de zogenaamde PPI (Premie Pensioen Instellingen) zoals Brand New Day, NN, Aegon, Be Frank en vele anderen.

We hebben in het Nederlandse systeem zes pensioenpijlers

 1. A.O.W en de A.N.W Bedrijfspensioenfonds
 2. Pensioenregeling via de werkgever
 3. Eigen extra pensioenregeling werknemer (lijfrentes, bijsparen)
 4. Spaar-beleggingstegoeden en spaarverzekeringen
 5. Eigen Huis (met inmiddels verplichte aflossing hypotheek)
 6. Inkomen tijdens pensioen (geheel of gedeeltelijk doorwerken)

Wat hebben de uitvoerders voor zorgplicht in de nieuwe Wet?

De pensioenuitvoerders leveren uiteraard alle benodigde bescheiden zoals de uitvoeringsovereenkomst en het pensioenreglement. Daarnaast sturen zij jaarlijks naar de werknemers het Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Een nieuwe zorgplicht is dat zij de deelnemer ook moeten beschermen tegen beleggingsrisico’s. Met name het beperken van het beleggingsrisico naarmate het pensioen dichterbij komt, moet door de uitvoerder worden gecommuniceerd.

''Een werknemer moet inzicht en overzicht krijgen, welke keuzes hij kan en moet maken. De consequenties en risico’s van de zogenoemde life-events (voortijdig overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, echtscheiding, etc.) moeten in beeld worden gebracht conform de signaalfunctie van de werkgever in de nieuwe Wet Pensioencommunicatie''

De verplichtingen van de werknemer

Uw werkgever heeft de wettelijke zorgplicht om alle veranderingen aan u als werknemer inzichtelijk te maken en duidelijk te communiceren. U heeft hiervoor kunnen lezen dat het niet geheel zonder risico's is. Voldoet hij niet volledig aan de zorgplicht, dan kunnen hoge boetes volgen die de continuïteit van het bedrijf in gevaar brengen en dus ook uw baan!

Welke informatie is nodig om de wederzijdse zorgplicht in te vullen?

 • De gezinssamenstelling
 • De burgerlijke staat
 • De volledige inhoud van de huidige pensioenregeling
 • Indien u een partner heeft ook zijn of haar huidige pensioenregeling
 • De eerder opgebouwde pensioenrechten (van allebei)
 • De gegevens van een eventueel pensioenverevening bij een echtscheiding

De hoogte van netto besteedbaar inkomen ten opzichte van één van de life-events (overlijden, arbeidsongeschiktheid, echtscheidingen, verhuizingen etc.):

 • De huidige inkomensgegevens van het huishouden
 • De huidige financiële verplichtingen zoals bijvoorbeeld de hypotheek
 • Eventuele nabestaandenvoorzieningen zoals, een overlijdensrisicoverzekering en uitvaartkostenverzekering
 • De (toekomstige) vermogenspositie

  

De verplichtingen van de werkgever

De werkgever is het eerste aanspreekpunt inzake vragen over de pensioenregeling en zorgt voor de tijdige uitvoering conform het Pensioen 1-2-3 voor de nieuwe medewerker. Binnen 3 maanden na indiensttreding moet de nieuwe werknemer laag 1 hebben ontvangen.
De informatie moet eenduidig zijn en de aanbieding moet duidelijk zijn te vergelijken met andere pensioenaanbiedingen.
De communicatie moet volledig zijn en aansluiten bij de behoefte en wensen van de werknemer.
Zowel de voordelen als de risico's van de pensioenregeling moeten aan de orde komen.

De werkgever moet aan de werknemer inhoudelijk antwoord geven wat de gevolgen voor de pensioenregeling zijn van de volgende life-events:

 • Eerder stoppen met werken
 • Langer doorwerken
 • Deeltijdpensioen Waardeoverdracht
 • Hoog/laag constructie
 • Uitruil-partnerpensioen / ouderdomspensioen
 • Arbeidsongeschiktheid, werkloosheid
 • Samenwonen, huwelijk of geregistreerd partnerschap
 • Kinderen
 • Echtscheiding
 • Overlijden (nabestaandenpensioen)

De werkgever en de werknemer vinden het allebei lastig om over en weer financiële informatie te moeten opvragen en/of afgeven. Daarnaast is de basis financiële planning door de werkgever zelf niet uit te voeren. Inmiddels zijn er echter alle juridische uitspraken met grote schadeposten voor de ondernemers en het bedrijf bekend. De werknemer heeft zich ook te houden aan de genoemde invulling van de zorgplicht.

De oplossing voor de juiste invulling van de zorgplicht nieuwe wet pensioencommunicatie

De invulling in de praktijk:

 • Eerste intake gesprek met uitleg over de huidige pensioenregeling
 • Openen en persoonlijk beveiligen van eigen digitale kluis
 • Inventarisatie van de uitgangspunten persoonlijke financiële positie
 • Verwerken stukken en in beeld brengen van de gevolgen voor de pensioenregeling van de genoemde life-events (arbeidsongeschiktheid, overlijden, werkloosheid, langleven, pensioen etc.)
 • Tweede persoonlijke gesprek met de uitkomsten van de nulmeting en officiële overname van de zorgplicht
 • Iedere tussentijdse mutatie (salaris wijzigingen, contracturen, uit dienst...) wordt door de salarisadministratie of afdeling HR aan ons doorgegeven zodat de pensioenregeling up to date blijft
 • Als werknemer geeft u ons tijdig alle andere mutaties door zoals geboorte, wijzigingen in de gezinssituatie en andere genoemde life-events
 • Ieder jaar zijn er de belastingdagen waarbij de werknemer zich kan laten ondersteunen
 • Iedere twee jaar is er weer een update gesprek over de nieuwe financiële positie
 • Bij ieder financieel vraagstuk kan de werknemer kosteloos een afspraak maken met het financieel vertrouwensteam

 

Persoonlijk financiële coach voor iedere werknemer

Wat wordt er als werkgever van me verwacht? En, wat is er nodig? Maar ook, waar te beginnen? De actuele en toekomstige ontwikkelingen rond pensioenen zijn urgent en vereisen een gezamenlijke aanpak. Mijn Bespaarspecialist beschermt uw bedrijf tegen aansprakelijkstellingen, niet alleen nu maar ook in de toekomst. Wij ontzorgen u graag en nemen uw zorgplicht als werkgever uit handen! En niet onbelangrijk onze dienstverlening wordt door de belastingdienst geheel fiscaal gefaciliteerd.

Mijn Bespaarspecialist neemt de zorgplicht WET Pensioencommunicatie verzekerd over!

Ons team bestaat uit financiële specialisten die voldoen aan de normen van de Wet Financieel Toezicht. Daarnaast hebben we de noodzakelijke vergunningen en staan we onder direct toezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Elke drie jaar leggen onze medewerkers examens af om te mogen blijven adviseren. Hierdoor beschikken zij over de juiste diploma’s en PE-certificaten, maar zijn het vooral echte vakspecialisten! Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. U kunt er van op aan dat al uw financiële gegevens veilig zullen worden verwerkt. Onze relaties krijgen een eigen beveiligde digitale kluis. Ons digitale portal www.mijngeldzaken.nl is door het ministerie van Sociale Zaken bekroond met de Pensioen Wegwijzerprijs in 2016. In december 2017 is onze dienstverlening door de belastingdienst geaccrediteerd en geheel fiscaal gefaciliteerd!

Onze dienstverlening wordt door de belastingdienst geheel fiscaal gefaciliteerd!

Mijn Bespaarspecialist werkt met alle zorgvuldigheid, onder toezicht van AFM en met een geheimhoudingsplicht!

Mijn Bespaarspecialist beschikt o.a. over de volgende WFT certificaten:

 • Pensioenen
 • Hypothecair krediet
 • Verzekeringen
 • Sparen
 • Vermogen
 • Betaalrekeningen
 • Inkomen
Hypotheekinformatie

Hypotheekinformatie

 • Actueel renteoverzicht
 • Maximale hypotheek
 • Rente top 5
 • Tools hypotheekbond
Een huis kopen of verkopen?
Zorgplicht Pensioencommunicatie

Zorgplicht Pensioencommunicatie

Als werkgever heeft u de verplichting om uw zorgplicht professioneel in te vullen.

Wij nemen uw zorgplicht uit handen en geven uw werknemer totaal inzicht in hun pensioen en de zogenaamde Life events.

Meer informatie
mijngeldzaken

mijngeldzaken

Al jouw financiele papieren rompslomp veilig opgeborgen in één digitale omgeving.

Duidelijk georganiseerd en dus nooit meer zoeken en 24/7/365 bereikbaar.

Meer informatie
X

Afspraak maken 
Verstuur